به بخش برترین های سایت خوش آمدید: موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان!

10 مطلب و مقاله پربازديد

· 1: استخدام پرستار آقا جهت پرستاری از بیمار در ب - (10495 مشاهده)
· 2: استخدام پرستار اقا جهت نگهداری از سالمند و ب - (6438 مشاهده)
· 3: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک(بچه) - (5666 مشاهده)
· 4: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک - (5193 مشاهده)
· 5: استخدام - (4566 مشاهده)
· 6: استخدام و اعزام پرستار خانم و آقا جهت پرستار - (4375 مشاهده)
· 7: موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان ثبت28319 - (4142 مشاهده)
· 8: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از کودک،سال - (4101 مشاهده)
· 9: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از بیمار در - (4056 مشاهده)
· 10: استخدام پرستار خانم جهت مراقبت و نگهداری از - (3957 مشاهده)

10 مطلب حائز بیشترین تعداد رای

· 1: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک(بچه) - (9 راي)
· 2: استخدام پرستار آقا جهت پرستاری از بیمار در ب - (5 راي)
· 3: استخدام - (5 راي)
· 4: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از کودک،سال - (5 راي)
· 5: استخدام پرستار اقا جهت نگهداری از سالمند و ب - (5 راي)
· 6: استخدام و اعزام پرستار خانم و آقا جهت پرستار - (5 راي)
· 7: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از بیمار در - (4 راي)
· 8: استخدام پرستار خانم جهت مراقبت و نگهداری از - (3 راي)
· 9: موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان ثبت28319 - (3 راي)
· 10: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک - (3 راي)

10 مطلب حائز بيشترين امتياز (بر پايه حداكثر 5 امتياز )

· 1: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک(بچه) - (3 امتیاز)
· 2: استخدام پرستار آقا جهت پرستاری از بیمار در ب - (4 امتیاز)
· 3: استخدام - (3.4 امتیاز)
· 4: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از کودک،سال - (3.4 امتیاز)
· 5: استخدام پرستار اقا جهت نگهداری از سالمند و ب - (3.4 امتیاز)
· 6: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از بیمار در - (3.75 امتیاز)
· 7: استخدام و اعزام پرستار خانم و آقا جهت پرستار - (2.8 امتیاز)
· 8: استخدام پرستار خانم جهت نگهداری از کودک - (3.33 امتیاز)
· 9: موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان ثبت28319 - (3 امتیاز)
· 10: استخدام پرستار خانم جهت مراقبت و نگهداری از - (2.66 امتیاز)

10 مطلب و مقاله دارای بیشترین تعداد نظر

· 1: استخدام پرستار اقا جهت نگهداری از سالمند و ب - (3 نظر)
· 2: استخدام پرستار خانم جهت پرستاری از کودک،سال - (1 نظر)
· 3: استخدام و اعزام پرستار خانم و آقا جهت پرستار - (1 نظر)

10 شاخه فعال سایت


10 نظرسنجی دارای بیشترین تعداد رای

· 1: نظر شما درباره سایت - (5 راي)

10 نویسنده فعال سایت

· 1: shahbazi - (36 تعداد مطالب نوشته شده توسط اين نويسنده :)

10 صفحه پر بیننده

· 1: موسسه نيكو حاميان ايرانيان استخدام و اعزام پرستار کودک و سالمند ثبت=28319 (695 مشاهده)
· 2: استخدام و اعزام پرستار آقا و یا خانم (4 مشاهده)