بایگانی برچسب: شرکت خدمات پرستاری در منزل

واگذاری پرونده مددکاری

موسسه نیکو حامیان همراه تهران خدمتی جدید از مجموعه موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان تحت نظر و مجوز رسمی از سازمان بهزیستی ۱)مرکز ارائه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل ۲)مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل ۳)مرکز ارائه خدمات توانبخشی افراد با معلولیت جسمی حرکتی و آسیب نخاعی در منزل ۴)مرکز شبانه روزی توانبخشی شامل(سالمندان و بیماران …