بایگانی برچسب: بی اشتهایی

عفونت گوش در کودکان

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان ثبت۲۸۳۱۹ عفونت گوش کودکان مستعد ابتلا به عفونت گوش می باشند، چرا که آنها دارای شیپور استاش کوچکی می باشند. این شیپور (مجرا) گوش میانی را به گلو متصل می کند.   هنگامی که سرماخوردگی باعث التهاب می شود، این شیپور مسدود می شود و موجب می شود که مایعات …