بایگانی برچسب: بیماری های شایع در سالمندان

پرستاری از سالمند در منزل

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان ثبت۲۸۳۱۹ سالمندی پدیده ای است که میتوان آن را مرحله ای از سیر طبیعی زندگی انسان،فرایندی که برای همه افراد بشر پیش می آید و از آن گریزی نیست.        همان طوری که در تمام مراحل عمر بشر،از دوران جنینی،نوزادی،کودکی،بلوغ و میانسالی،انسان نیازمند مراقبت های بهداشتی خاص …