بایگانی برچسب: استخدام خانم برای پرستاری از بچه در منزل،استخدام پرستار خانم جهت مراقبت از کودک ،بچه در منزل،مراقبت از کودک در منزل

موسسه خدمات پرستاری از کودک در منزل

موسسه نیکو حامیان ایرانیان   خدمات پرستاری و مراقبت  از کودک در منزل یا محل کار با پرسنل مجرب و قابل اطمینان. استخدام و اعزام پرستار کودک و نوزاد در اسرع وقت و همچنین تضمین پرسنل اعزامی توسط موسسه     .