موسسه پرستاری از کودک در منزل

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت : 28319

 

احتمالا تاکنون جهت گرفتن پرستار منزل برای عزیزانتان با چالشهای متفاوتی مواجه شده اید،

آیا میتوان فقط به تبلیغات مختلف بسنده کرد؟

آیا از سلامت جسمی و روحی فرد اعزامی آگاهی دارید؟                             

آیا اصالت دفتر اعزام کننده را میشتاسید و اطمینان دارید؟

امروزه دفاتر مختلفی با اسمهای گوناگون و بدون هیچ گونه ضمانت و مجوز اجرایی فعالیت میکنند و متاسفانه فقط با گرفتن یک

شناسنامه و یا یک کارت ملی ،شخصی را به شما معرفی نموده وحتی در برگه قرارداد ضمانت مینمایند ،ولی نکته اینجاست

که چه ارگانی این دفاتر را تضمین مینماید.

برای گرفتن پرستار (مراقب یا نگهدار) جهت پرستاری و یا مراقبت و نگهداری از کودک دلبندتان،والدین محترمتان و یا بیمار عزیزی

که دارید،حتما با موسساتی که مجوز از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت رادارند و نیز ترجیحا سابقه مفید و رزومه خوبی در

این زمینه کسب کردند ،تماس حاصل فرمایید….

مرکز :  66353398

پونک و غرب :  44488721

شمال و شریعتی : 66357702

شرق : 66376179

جنوب : 66190411

فاکس : 43852243

آرزوی موفقیت و تندرستی

 

 

.