4 رفتاری که باید در روابط از آنها اجتناب کرد

1- انتقاد کردن بیش از حد

شکایات مداوم و بیان نارضایتی میتواند به تضعیف روحیه بیانجامد.

2- نبود همدلی

انسانها انتظار دارند که بتوانند روی ساپورت،همدلی و دلسوزی شریک عاطفی شان حساب کنند.

3-نادیده گرفتن شکایات و انتقادهای مهم

ممکن است یک نفر چندین بار احساس نگرانی کند،پیش از اینکه خیلی احساس نادیده گرفته شدن یا خسته شدن داشته باشد و نتواند دیگر تلاش کند.

4- فناوری

زمانی که شریک عاطفی شما بیشتر به موبایل و کامپیوتر توجه دارد تا شما.