موسسه نیکو حامیان ایرانیان


زمینه فعالیت: استخدام و اعزام پرستار(مراقب،نگهدار)خانم یا آقا جهت

پرستاری(مراقبت ،نگهداری) از کودک،نوزاد،سالمند،بیمار،افراد ناتوان

جسمی و عقب مانده ذهنی در منزل ،محل کار  یا بیمارستان بصورت

روزانه ، مقطعی و شبانه روزی با پرسنل مجرب و با سابقه

کافیست جهت استخدام فقط با تلفن مربوط به محل کار تماس حاصل فرمایید.

تضمین و تامین پرستار در مدت قرارداد با موسسه میباشد.

افتخار ما : اعتبار ماست

مرکز : ۶۶۳۵۳۳۹۸

پونک و غرب : ۴۴۴۸۸۷۲۱

شمال : ۶۶۳۵۵۹۶۷

شریعتی و شرق : ۶۶۳۷۶۱۷۹

جنوب : ۶۶۱۹۰۴۱۱

فاکس : ۶۶۳۵۷۷۰۲

ایمیل : n.h_iranian@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید