گروههاي کاربري


موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان
( امتياز مورد نياز : 0)
استخدام و اعزام پرستار خانم و آقا جهت پرستاری ،مراقبت و نگهداری از کودک،نوزاد،بچه،سالمند،بیمار افراد ناتوان جسمی و عقب مانده ذهنی در منزل یا بیمارستان بصورت روزانه یا شبانه روزی