خدمات توانبخشی معلولین جسمی در منزل

شرکت پرستاری در منزل شبانه روزی

    موسسه ارائه خدمات پرستاری در منزل شبانه روزی           موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان با ۱۰ سال سابقه فعالیت در   شیرخوارگاهها و مراکز توانبخشی بهزیستی و  همچنین پرستاری از کودک، نوزاد ,سالمند، بیمار،افراد ناتوان جسمی و کم توان ذهنی در منزل،بیمارستان و مراکز توانبخشی با  کادری مجرب و  کارآزموده  و  …

پرستار سالمند

پرستار سالمند در منزل پرستاری از سالمند در منزل موسسه پرستاری از سالمند در منزل مرکز خدمات پرستاری از سالمند در منزل موسسه پرستاری موسسه خدمات پرستاری از سالمند در منزل مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل در تهران اعزام پرستار خانم جهت پرستاری از سالمند در منزل پرستار خانم برای نگهداری از سالمند در منزل …

پرستار سالمند

خدمات پرستاری از سالمند در منزل استخدام و اعزام پرستار سالمند ،بیمار ،افراد معلول جسمی ،معلول جسمی و اتیسم در منزل یا بیمارستان در اسرع وقت (تضمین و تامین نیرو در مدت قرارداد با موسسه میباشد.) ارائه مجوز موسسه هنگام عقد قرارداد با عقد قرارداد رسمی   ۴۴۴۸۸۷۲۱ ۴۴۴۶۸۱۸۵