خدمات کاردرمانی در منزل

نکات آموزشی در ایمنی منزل برای سالمندان

موسسه پرستاری و توانبخشی نیکو حامیان ایرانیان شماره ثبت ۲۸۳۱۹ دفتر مرکزی:۴۴۴۸۸۷۲۱   و   ۴۴۴۶۸۱۸۵  و ۴۴۲۸۸۵۳۷ نکات آموزشی در ایمنی منزل برای سالمندان از راهنمایی های زیر میتوان جهت ایمنی داخل منزل استفاده کرد: کف ها (زمین) اگر کف زمین را به تازگی شسته اید یا واکس زده اید هرگز قبل از خشک شدن روی …

راهکارهای سلامتی در سالمندان جلوگیری از ذات الریه

موسسه پرستاری و توانبخشی نیکو حامیان ایرانیان   آموزش به سالمند -سالمندان را باید به تلقیح واکسن آنفولانزا تشویق کرد. -درباره اثرات جانبی واکسن و نکات مراقبت از خود به آنان آموزش داد. -رعایت بهداشت فردی،شستن مکرر دستها الزامی است. -بهتر است سالمندان در فصول سرد و در مدتی که آنفولانزا شیوع دارد از تردد …

مرکز پرستاری از سالمند تلفن ۴۴۴۸۸۷۲۱

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان   مراقبت و پرستاری از سالمند و بیمار در منزل یا بیمارستان بصورت روزانه و شبانه روزی با مجوز و قرارداد رسمی سابقه پرستاری در مراکز توانبخشی بهزیستی و شیرخوارگاههای بهزیستی از سال ۹۰ تاکنون   ۴۴۴۶۸۱۸۵ ۴۴۴۸۸۷۲۱ ۶۶۳۵۳۳۹۸