مراقبت از کودک در منزل

بیماری لایم در کودک چیست؟

بیماری لایم

 

در حدود 1 تا 2 هفته بعد از گزش کنه، بثوراتی مانند جای تیر ظاهر می شود.

 

این بثورات همراه تب، لرز و بدن درد همراه است.

 

مقصر این بیماری، باکتری حمل شده توسط کنه می باشد.

 

اگر فرد درمان نشود، این بیماری بر مفاصل، سیستم اعصاب و قلب اثر می گذارد.

 

 

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید