نگهداری از کودک در منزل

عفونت قارچی در کودکان

 

عفونت قارچی

 

یکی دیگر از عفونت های پوستی، عفونت قارچی می باشد.

این عفونت باعث ایجاد حلقه های فلس دار و قرمز رنگ بر روی پوست و یا تکه ای از پوست

سر می شود.

این عفونت به راحتی از یک کودک به کودک دیگر منتقل می شود.

بنابراین به اشتراک گذشتن شانه، برس، حوله و لباس ها می تواند خطرناک باشد.

عفونت قارچی با داروهای ضد قارچ درمان می شود.

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید