واگذاری پرونده مددکاری

موسسه نیکو حامیان همراه تهران

خدمتی جدید از مجموعه موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

تحت نظر و مجوز رسمی از سازمان بهزیستی

1)مرکز ارائه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل

2)مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل

3)مرکز ارائه خدمات توانبخشی افراد با معلولیت جسمی حرکتی و آسیب نخاعی در منزل

4)مرکز شبانه روزی توانبخشی شامل(سالمندان و بیماران روانی مزمن و معلولین جسمی حرکتی و کم توان ذهنی)

5)انجام امور خدمات مددکاری از طریق واگذاری پرونده

دیدگاهتان را بنویسید