پرستاری از کودک و نوزاد در منزل

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت28319

استخدام و اعزام پرستار مطمئن و کارکرده جهت پرستاری از کودک دلبندتان در منزل یا محل کار

افتخار ما : اعتبار ماست

مرکز : 66353398

پونک و غرب : 44488721

شمال : 66355967

شریعتی و شرق : 66376179

جنوب : 66190411

فاکس : 66357702

ایمیل : n.h_iranian@yahoo.com

دیدگاهتان را بنویسید