پرستاری از سالمند در منزل

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت28319

سالمندی پدیده ای است که میتوان آن را مرحله ای از سیر طبیعی زندگی

انسان،فرایندی که برای همه افراد بشر پیش می آید و از آن گریزی نیست.

       همان طوری که در تمام مراحل عمر بشر،از دوران جنینی،نوزادی،کودکی،بلوغ و میانسالی،انسان نیازمند مراقبت های بهداشتی خاص در هر یک از این دوران ها میباشد،سالمندی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.

و از آنجایی که هدف سیستم های بهداشتی مراکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان حفظ و ارتقای کامل سلامت برای همه آحاد جامعه است،بنابراین ،سالمندان به عنوان گروهی از جامعه و خصوصا یک گروه آسیب پذیر،در راستای همین هدف قرار میگیرند.

با پیشرفت بهداشت و ارائه مراقبت های پیشگیرانه و کنترل بیماریهای واگیردار،طول عمر انسان افزایش پیدا کرده است.و شمار سالمندان بخصوص در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به شدت افزایش یافته است.

آنچه مسلم است با افزایش سن،خطر بیماریهای حاد و مزمن افزایش یافته و توانایی های عملکردی افراد و نیز قدرت حواس و ادراک آنان کاهش میابد.

خوشبختانه همه مشکلاتی که متعاقب سالمندی به وقوع میپیوندد،در تمامی افراد،حادث نمیشود. در حقیقت ،بسیاری از آنان میتوانند رفتارهای پیشگیرانه را اتخاذ نمایند و بدین ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری کنند.

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید