موسسه پرستاری از سالمند در منزل

خدمات پرستاری مراقبتی از سالمند و بیمار در منزل

با کادری مجرب و کارآزموده

 

مجوز رسمی از سازمان بهزیستی                                                    

تضمین و تامین نیرو در مدت قرارداد