موسسه پرستاری از سالمند در تهران

استخدام و اعزام پرستار سالمند و بیمار در تهران                  

اگر شما هم بدنبال پرستار مناسب ،کارکرده و قابل اطمینان

جهت والدین محترمتان میگردید با یکی از دفاتر ما نزدیک به محل سکونتان تماس بگیرید.

با قرار داد رسمی

مرکز= 66353398 با 4 خط ویژه

مرکز:66355967

پونک و غرب = 44488721

شمال و شریعتی:66357702

شرق:66376179

جنوب = 66190411

فاکس =  43852243

ایمیل: n.h_iranian@yahoo.com

                              

تامین و نضمین نیرو در محل کار با موسسه میباشد.

موسسه نیکو حامیان ایرانیان مجری و پیمانکار شیرخوارگاها و مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی از سال 90 تاکنون