موسسه خدمات پرستاری از کودک در منزل

موسسه نیکو حامیان ایرانیان

 

خدمات پرستاری و مراقبت  از کودک در منزل یا محل کار با پرسنل مجرب و قابل اطمینان.

استخدام و اعزام پرستار کودک و نوزاد در اسرع وقت و همچنین تضمین پرسنل اعزامی توسط موسسه

 

 

.