راهکارهای سلامتی در سالمندان جلوگیری از ذات الریه

موسسه پرستاری و توانبخشی نیکو حامیان ایرانیان

 

آموزش به سالمند

-سالمندان را باید به تلقیح واکسن آنفولانزا تشویق کرد.

-درباره اثرات جانبی واکسن و نکات مراقبت از خود به آنان آموزش داد.

-رعایت بهداشت فردی،شستن مکرر دستها الزامی است.

-بهتر است سالمندان در فصول سرد و در مدتی که آنفولانزا شیوع دارد از تردد در اماکن شلوغ اجتناب کنند.

پنومونی یا ذات الریه

ابتلا به ذات الریه یکی از دلایل منجر به فوت سالمندان است.اغلب صاحب نظران بزرگ پزشکی معتقدند که

همه افراد بالای 65 سال باید حداقل یک نوبت واکسن پنومونی را دریافت کنند.

آموزش به سالمند

-رعایت تغذیه صحیح و کافی

-فعالیت فیزیکی منظم

-عدم استفاده از سیگار از اصول مهم پیشگیری از ذات الریه میباشند.

-توصیه میشود همه سالمندان حداقل یکبار واکسن پنومونی را دریافت کنند.

-قبل از تجویز واکسن درباره عوارض جانبی و نکات مراقبت از خود،به آنان آموزش داد.

-داشتن یک کارت واکسناسیون که وضعیت ایمن سازی آنان در آن کارت ثبت شود.