بیماری پنجم در کودکان چیست؟

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت۲۸۳۱۹

بیماری پنجم

بیماری پنجم رایج‌ترین بیماری است که به دلیل پارواویروس B19 ایجاد می‌شود.

این بیماری معمولاً خفیف بوده و نشانه آن اندکی کهیر سرخ و تور مانند روی

قسمت اصلی بدن و دست‌ها و پاها در بیشتر بیماران است. گه‌گاه کهیر همراه با خارش می‌شود.

بیمار معمولاً خیلی ناخوش نیست و کهیر طی ۷ تا ۱۰ روز برطرف می‌شود.

پس از بهبودی، یک ایمنی طولانی علیه ویروس در بدن پس از بیماری به وجود می‌آید.

بزرگسالی که گرفتار عفونت پارواویروس B19 می‌شود، می‌تواند هیچ نشانه‌ای نداشته باشدیا دچار کهیر، تورم یا درد مفاصل یا

هر دو بشود. مشکل‌های مفصلی احتمالاً در یک یا دوهفته برطرف می‌شود،ولی ممکن است بیشتر هم طول بکشد. اگر بیمار

غیر از این عفونت مشکل دیگری نداشته باشد،بدون درمان برطرف می‌شود..

 

 

دیدگاهتان را بنویسید