بیماری عفونت استافیلوکوک ( MRSA) در کودک

مرکز خدمات پرستاری از کودک در منزل

 

 

 عفونت استافیلوکوک ( MRSA)                                                                         

MSRA نوعی از عفونت استافیلوکوکی می باشد که با آنتی بیوتیک درمان نمی شود.

 

به عقیده پزشکان، MSRA یکی از بزرگترین علت های عفونت های پوستی می باشد.

 

این عفونت معمولا به شکل زخم و یا جوش ظاهر می شود و ممکن است شبیه گزش عنکبوت باشد.

 

MSRA یا عفونت گوش، بینی و گلو در کودکان رو به افزایش است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید