بیماری سرخچه در کودکان

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت۲۸۳۱۹

 

سرخجه

یک ویروس خفیف که معمولا باعث مشکلات جدی نمی شود.          .

به هر حال، این ویروس می تواند برای جنین زیان آور باشد، لذا باید مراقب زن باردار بود.

علائم شامل: تب خفیف و بثوراتی که از صورت به سایر نقاط بدن گسترش می یابد.

واکسن  MMR در برابر سرخک، اوریون و سرخجه محافظت می کند.

 

 

.

 

دیدگاهتان را بنویسید