بیماری زرد زخم در کودک

مرکز خدمات پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

 

 

زرد زخم

یکی دیگر از عفونت های باکتریایی پوست، زرد زخم می باشد.                  

 

این عفونت باعث خوشه هایی از تاول کوچک بر روی پوست می شود و این خوشه ها تراوش می کند و به شکل یک پوسته طلایی درمی آیند.

 

دست زدن به مایع تراوش کرده، موجب پخش کردن این عفونت به سایر نقاط بدن می شود.

غالبا زرد زخم به علت باکتری استافیلوکوک می باشد، اما می تواند به علت باکتری استرپتوکوک نیز باشد.

 

این نوع زرد زخم بیشتر در کودکان ۲ تا ۶ ساله شایع است.

 

اگر این بیماری با آنتی بیوتیک درمان شود، زخم ها بهبود می یابند، بدون آنکه جای آنها بر پوست باقی بماند.

 

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید