بیماری دست، پا و دهان در کودکان

موسسه پرستاری نیکو حامیان ایرانیان

ثبت ۲۸۳۱۹

بیماری دست، پا و دهان

این بیماری باعث تب همراه با تاول در داخل دهان، کف باسن و پاها می شود.

 

یک ویروس باعث این بیماری می شود.

 

این ویروس در تابستان و اوایل پاییز شروع به گسترش می کند.

 

بیشتر موارد شدید و جدی نیست و در مدت یک هفته تا ۱۰ روز خوب می شود

دیدگاهتان را بنویسید