استخدام پرستار کودک در منزل

پرستاری از کودک و  در تهران

استخدام و اعزام پرستار کودک و نوزاد در تهران و تمام نقاط ایران

بصورت روزانه و شبانه روزی

مراقبت و نگهداری از کودک و نوزاد در منزل با کادری مجرب و مورد اطمینان

حقوق طبق قانون کار با بیمه تامین اجتماعی

تحت نظارت و مجوز از سازمان بهزیستی