استخدام پرستار کودک در منزل

استخدام و اعزام پرستار کودک،نوزاد در منزل

موسسه نیکو حامیان ایرانیان ثبت ۲۸۳۱۹

استخدام و اعزام پرستار (مراقب و نگهدار)کودک و نوزاد در منزل یا محل کار بصورت روزانه و شبانه روزی
در کمترین زمان ممکن

اعزام نیرو های آموزش دیده و مورد اعتماد

اخذ کارت بهداشت و عدم سو پیشینه

اعتبار ما عملکرد و رزومه کاری ماست.

۴۴۴۸۸۷۲۱

۴۴۴۶۸۱۸۵

۴۴۲۸۸۵۳۶

۰۹۱۲۳۶۶۸۱۳۰